Sociální podnik VEXPA s.r.o.

JAK NAPLŇUJEME PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKU

 1. Společensky prospěšný cíl
  • Činnost našeho sociálního podniku směřuje k ekonomické prosperitě, zkvalitnění životního prostředí a společenského kapitálu.
  • Našim cílem je vytváření pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné osoby a zlepšení kvality jejich života.
  • Zaměstnáváme a sociálně začleňujeme osoby se zdravotním postižením

   

 2. Sociální prospěch
 3. Jako sociální podnik zaměstnáváme minimálně 30% osob znevýhodněných na trhu práce.
  V roce 2023 činil podíl osob zdravotně znevýhodněných na celkovém počtu 80 %; celkový počet zaměstnanců byl 36, z toho:

  • 21 zaměstnanců OZP 1,2
  • 2 zaměstnanci TZP,
  • 2 zaměstnanci OZZ a
  • 11 zaměstnanců bez zdravotního postižení.

  Podpora zaměstnanců

  Usilujeme o integraci a rozvoj uvedených cílových skupin, kterým poskytujeme specifickou podporu přizpůsobenou druhu jejich znevýhodnění na trhu práce a individuálně rozvíjíme jejich pracovní kompetence formou vzdělávání.

  Podporujeme vzdělávání účelové, pragmatické a vzdělávání zaměřené na efektivitu a využitelnost. Díky nabídce prezenčních školení pomáháme svým zaměstnancům naplnit jejich potenciál prostřednictvím rozvoje nových dovedností. Školení zajišťujeme ve spolupráci s neziskovou organizací Svaz tělesně postižených v České republice z.s..

  Nově jsme členy Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených.

  Našim zaměstnancům poskytujeme sociální poradenství, flexibilní změny pracovního režimu, pracoviště upravené dle konkrétních zdravotních postižení.

  Zaměstnanci mohou přímo v sídle společnosti pravidelně využívat masážní služby.

  Zaměstnanci jsou zapojováni do směřování podniku, pravidelně a systematicky jsou informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů. Na pravidelných podnikových poradách mají možnost podávat podněty a návrhy v rámci celkové firemní strategie.

   

 4. Ekonomický prospěch
  • Zisk je přednostně, více než z 51% používán pro rozvoj sociálního podniku a pro naplnění společensky prospěšných cílů.

   V roce 2023 jsme dosáhli zisku 3.095.055 Kč, který jsme v letošním roce použili přednostně k financování investic spojených s rozšířením zakázkové výroby.

   Dále byl zisk použit na financování vybavení nové prodejny pracovních oděvů, obnovení vybavení tiskárny a investice spojené s rozšířením poskytovaných služeb.

  • Více než 30 % našeho obratu je tvořeno tržbami z prodeje výrobků a služeb. V roce 2023 jsme dosáhly tržeb z prodeje výrobků a služeb 11.470 tis. Kč, a tyto činily 31,7 % z celkového obratu.
  • Naše manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli, jsme nezávisle fungující společnost, která není závislá na veřejné správě ani jiném ekonomickém subjektu.

   

 5. Místní prospěch
  • Vyrábíme také pro místní spotřebu a podporujeme rozvoj místní ekonomiky.
  • Zaměstnáváme přednostně místní obyvatele.
  • Spolupracujeme s místními aktéry trhu, městy, úřady, neziskovými organizacemi, sponzorujeme např. neziskovou organizaci Biliculum z.ú.
  • Mezi naše velké místní odběratele patří např. společnost FOSFA a.s., Alcadrain s.r.o., GUMOTEX a.s., OTIS a.s., MAUTING s.r.o., Gebauer & Griller Kabeltechnik s.r.o., kterým dodáváme pracovní oděvy a pracovní pomůcky.
  • Při nákupech materiálů a služeb upřednostňujeme také lokální společnosti, např. SMERO s.r.o., FOSFA a.s.

   

 6. Environmentální prospěch
  • Jedním z hlavních cílů činností našeho podniku je společenský prospěch, usilujeme o šetrný přístup k životními prostředí.
  • Klademe důraz na šetrné a hospodárné využívání potřebných zdrojů.
  • Environmentálně šetrná opatření při výrobě:
   • ekologicky šetrné výrobky: recyklované tonery, papíry pro tisk; ekologicky nezávadné čisticí prostředky, úsporné žárovky;
   • třídění odpadu – sklo, plast, papír, ostatní směsný odpad, a další;
   • upřednostňujeme elektronické zpracování dat a elektronickou komunikaci, kdy snižujeme spotřebu papíru;
   • používání moderních energeticky úspornějších strojů, zařízení a spotřebičů;
   • dbáme na úsporu energií a zdrojů, šetříme vodou i teplem.

 

VEXPA s.r.o. © 2024